Μέτρα αποκατάστασης στις τοποθεσίες Καφίζης και Μανίκι στις Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας, όπου προτείνεται η ανέγερση οκταώροφου πεντάστερου ξενοδοχείου 168 κλινών και 44 επαύλεων, θα ζητήσει η Περιβαλλοντική Αρχή μέσω της περιβαλλοντικής έγκρισης που αναμένεται να εκδώσει τις προσεχείς ημέρες.

Αυτό ανέφερε στον «Φ» ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος Κώστας Χατζηπαναγιώτου. Ο ίδιος θεωρεί σημαντικό ότι τα μέτρα αποκατάστασης θα πρέπει να υλοποιηθούν πριν την έκδοση της πολεοδομικής άδειας, αφού προηγουμένως ελεγχθούν και εγκριθούν από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Μεταξύ άλλων αναμένεται να εισηγηθεί την απομάκρυνση καταστρώματος από μπετόν, παράνομης εξέδρας, ξύλινου πατώματος (deck), πύργου ναυαγοσωστών (βάσης από σκυρόδεμα) και φωτισμού εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και των περιοχών Natura 2000. Επίσης, θα ζητηθεί η εκρίζωση ξενικών επεκτατικών ειδών χλωρίδας τα οποία έχουν φυτευτεί σε ενδιαιτήματα ειδών του Κόκκινου Βιβλίου της Χλωρίδας της Κύπρου.

Σε αντίθεση με τα όσα αναφέρουν περιβαλλοντικοί φορείς, ακόμα και μόνιμα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις νέες προτεινόμενες αναπτύξεις στην Πέγεια, ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος Κώστας Χατζηπαναγιώτου αναφέρει ότι έχει διενεργηθεί δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, αξιολογήθηκε από την ad hoc επιτροπή και ακολούθως εκδόθηκε έκθεση για τις επιπτώσεις στους οικοτόπους.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηπαναγιώτου, τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της Δέουσας Εκτίμησης κατέγραψαν ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι αρνητικές μη αναστρέψιμες για τα αντικείμενα προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, τόσο για τους οικότοπους και για τα είδη του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας όσο και για τα είδη της Ζώνης Ειδικής Προστασίας, υπό την προϋπόθεση της λήψης μέτρων αποκατάστασης των υφιστάμενων καταγραμμένων παρανομιών αλλά και άλλων ευρύτερων μέτρων μετριασμού.

Ο κ. Χατζηπαναγιώτου έκανε λόγο για επαρκέστατη εξέταση των επιπτώσεων, σημειώνοντας ότι μελετήθηκαν δεόντως οι επιπτώσεις στον βιότοπο.

Κληθείς από τον «Φ» να σχολιάσει, ο Κλείτος Παπαστυλιανού δήλωσε εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών ότι σίγουρα δεν εκπονήθηκε δέουσα μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Όσον αφορά τον ισχυρισμό, είπε ότι οι επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου στα αντικείμενα προστασίας των περιοχών Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ CY4000010) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ CY4000023) Χερσόνησος Ακάμα εκτιμήθηκαν δεόντως στο πλαίσιο της μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον και των συμπληρωματικών της στοιχείων, η Πρωτοβουλία τονίζει τα ακόλουθα:

Πρώτον, δεν λήφθηκαν υπόψη βασικά κείμενα αναφοράς για τη διατήρηση και διαχείριση του κρισίμως κινδυνεύοντος είδους προτεραιότητας της μεσογειακής φώκιας όπως οι Οδηγίες Διατήρησης της Διεθνούς Ένωσης για τα Θαλάσσια Θηλαστικά, το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση στη Μεσόγειο, η Περιφερειακή Στρατηγική για τη Διατήρηση στη Μεσόγειο και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατήρηση του είδους στην Κύπρο, τα οποία εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών.

Δεύτερον, δεν λήφθηκε υπόψη και δεν αξιολογήθηκε η καταστροφή και υποβάθμιση του οικότοπου των θαλασσινών σπηλιών στην τοποθεσία Καφίζης, ως αποτέλεσμα της αλλοίωσης της γεωμορφολογίας, του εκβραχισμού της ακτής και της διαμόρφωσης της παραλίας που έγιναν στο πλαίσιο του ίδιου έργου και καταγγέλθηκαν στο παρελθόν από το ίδιο το Τμήμα Περιβάλλοντος. Αντίθετα, αντί να θεσπίσει μέτρα αποκατάστασης τής ήδη προκληθείσας περιβαλλοντικής ζημιάς, το Τμήμα Περιβάλλοντος πριν από μερικούς μήνες γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση Σχεδίου Χρήσης της Παραλίας Καφίζης.

Τρίτον, δεν αξιολογήθηκε ορθά, επαρκώς και εγκαίρως στο πλαίσιο της εκδοθείσας έκθεσης ΔΜΕΕΠ μία ουσιώδης πρόνοια του Διαχειριστικού Σχεδίου για την Περιοχή Natura 2000 ΤΚΣ (CY4000010) για τη Χερσαία Ζώνη Υψηλής Προστασίας της Φύσης ΥΠ3β, σύμφωνα με την οποία «απαγορεύεται η παραμονή ατόμων μια ώρα πριν από τη δύση μέχρι μια ώρα μετά την ανατολή του ηλίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Τέταρτον, δεν αξιολογήθηκαν ολοκληρωμένα οι αθροιστικές και συσσωρευτικές επιπτώσεις από τη σημαντική αύξηση της ανθρώπινης παρουσίας, πίεσης και όχλησης που αναμένεται να επιφέρει η κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου, σε συνδυασμό με τις ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις του αλλά και τις μελλοντικά σχεδιαζόμενες επεκτάσεις του στην περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η επισκεψιμότητα του ξενοδοχείου ανέρχεται τουλάχιστον στα 468 άτομα (168 κλίνες ξενοδοχείου x μίνιμουμ 2 άτομα = 336 άτομα και 44 επαύλεις x μίνιμουμ 3 άτομα = 132 άτομα). Εάν συνυπολογίσουμε ότι το έργο περιλαμβάνει ήδη 30 περίπου επαύλεις και ένα clubhouse, αποτελούμενο από εστιατόριο και μπαρ, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται η ανέγερση επιπλέον ξενοδοχειακών διαμερισμάτων (bungalows) δίπλα από το ξενοδοχείο, είναι εμφανές ότι ασκούνται υπέρμετρες πιέσεις στην περιοχή προστασίας. Σημειώνουμε ότι το Σχέδιο Χρήσης της Παραλίας Καφίζης που εγκρίθηκε παράτυπα από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών τον Αύγουστο του 2017 προβλέπει μόλις 15 ομπρέλες και 30 κρεβατάκια.

Η δημιουργία ενός οκταώροφου ξενοδοχειακού συγκροτήματος και δεκάδων πολυτελών επαύλεων δίπλα ακριβώς από την περιοχή προστασίας δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τους στόχους διατήρησης και διαχείρισης των περιοχών Natura 2000.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης σε απόσταση 200 μέτρων από τις Θαλασσινές Σπηλιές δεν θα έπρεπε να χωροθετείται οποιαδήποτε ανάπτυξη, ενώ σ’ αυτή την περίπτωση δυστυχώς φτάσαμε να συζητούμε για οκταώροφο ξενοδοχείο.

Προβληματίστηκε η Πολεοδομία πριν την αδειοδότηση

Νέα διάσταση προσλαμβάνει το θέμα που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τη χορήγηση πολεοδομικών αδειών για τις έξι κατοικίες στις Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας, αφού φαίνεται ότι το Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου προβληματίστηκε προτού προχωρήσει στην πολεοδομική έγκριση.

Σύμφωνα με την Πολεοδομία, για το τεμάχιο αυτό χορηγήθηκαν, μετά από αίτηση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, δύο πολεοδομικές άδειες, που αφορούσαν η μια τη μετατροπή του χωραφιού σε οικόπεδο, ως απαιτείται από τη νομοθεσία πριν την οποιαδήποτε οικοδομική ανάπτυξη τεμαχίων, και η άλλη την ανέγερση έξι παραθεριστικών κατοικιών, που αποτελεί την επιτρεπόμενη χρήση για τη ζώνη αυτή.

Το Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου σημειώνει ότι πριν από τη χορήγηση των πολεοδομικών αδειών έγιναν διαβουλεύσεις και εξασφαλίστηκε η θετική γνωμάτευση όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων τμημάτων και υπηρεσιών, ανάμεσά τους και της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο «Φ» αποκάλυψε ότι το αρμόδιο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών εξέφρασε τη θέση της διενέργειας δέουσας μελέτης, θέση που υποστήριξε και η Ελεγκτική Υπηρεσία, χωρίς ωστόσο να εισακουστεί, ενώ παράλληλα η Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον δεν εξετάστηκε σε καμία συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η διευθύντρια του Επαρχιακού Τμήματος Πολεοδομίας Πάφου, Έλενα Χριστοφίδου, μιλώντας στον «Φ» ανέφερε ότι μετά την έκδοση θετικής γνωμάτευσης για τις έξι επαύλεις την 1η Μαρτίου 2017 και προτού προχωρήσει στην έγκριση πολεοδομικής άδειας με επιστολή ημερ. 28 Απριλίου 2017, αποτάθηκε στον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο παραμένουν οι ίδιες οι απόψεις νοουμένου της διαφορετικής θέσης του Τμήματος Αλιείας και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Η απάντηση που έλαβε, είπε, είναι ότι εξακολουθούν οι απόψεις να παραμένουν οι ίδιες και προς τούτο προχώρησε στην πολεοδομική έγκριση στις 16 Μαΐου 2017.